Farum, d. 1. marts 2000

 

 

Vejfond – Grundejerforeningen Solhøjpark

 

 

 

Formål:

Formålet er at opspare tilstrækkelige midler til løbende at kunne betale vedligeholdelse af belægningen på stamvejen incl. fortove, der er fælles med Stavnsbåndet samt belægningen på stikvejene incl. fortove, som ligger foran Solhøjpark 22 til 32, 34 til 44, 46 til 56 og 58 til 64.

 

 

Økonomi:

Der indbetales et årligt bidrag pr. hus. Beløbet fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves sammen med det almindelige medlemskontingent til Grundejerforeningen Solhøjpark. Regnskabsåret for Vejfonden er det samme som for Grundejerforeningen: 1/3 til 29/2.

 

Bidraget indsættes på en særskilt konto, som forrentes bedst muligt. Der kan kun disponeres fra denne konto til udgifter, der skal bruges til vedligeholdelse af stamvejen og stikvejene.

 

Alle huse hæfter solidarisk, og der kan ikke kræves midler tilbage fra Vejfonden ved fraflytning.

 

 

Administration:

Vedligeholdelse af stamvejen incl. fortove administreres af FF bestyrelsen iflg. deklarationen for ”Fælles fællesarealer”.
Udgifterne deles lige over mellem Stavnsbåndet og Grundejerforeningen Solhøjpark.

 

I øvrigt henvises til § 19 i vedtægterne for Grundejerforeningen Solhøjpark.

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen i Grundejerforeningen Solhøjpark
Dato d. 28. marts 2000