Solhøjpark-INFO

Grundejerforeningen Solhøjpark
Hjemmeside: www.solhojpark.dk

Foreningens opbygning:
udover bestyrelsen, som består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, er der nedsat nogle udvalg for at få så mange til at deltage i og præge aktiviteterne i Grundejerforeningen Solhøjpark. For at holde omkostningerne nede vedligeholder vi selv fællesarealerne og udfører selv administrationen af foreningen.Bestyrelsen består af:
Formand: Hugo Blomquist, Solhøjpark 4
     Kasserer: Peter Bonne Rasmussen, Solhøjpark 30
     Sekretær: Willi May, Solhøjpark 50
     Medlem: Lars Nielsen, Solhøjpark 54
     Medlem: Teddy Enghøj, Solhøjpark 18
Suppleanter: Hans Gavnholt, Solhøjpark 22
          Adam Morgenstern, Solhøjpark  6

Der er nedsat følgende udvalg:

Vedligeholdelses-udvalget:
Teddy  nr. 18
Lars  nr. 54 – bestyrelsesmedlem
Adam nr. 6
Claus nr. 24
Udvalget er ansvarlig for at planlægge 2 årlige arbejdsdage – én om foråret og én om efteråret.

FF-areal udvalget:
Hugo nr. 4
Inger  nr. 54
    FF står for fællesfællesareal, som er de arealer, vi har fælles med Stavnsbåndet. Dette udvalg holdet møde 2. søndag i januar hvert år med Stavnsbåndet. Her diskuteres opgaver/problemer som er fælles. Der udarbejdes mødereferat på skift mellem Stavnsbåndet og Grundejerforeningen Solhøjpark.

Kulturelt udvalg:
Peter nr. 30
Gitte og Christian nr 10
er ansvarlig for at arrangere sommerfesten og fastelavnsfesten, sidstnævnte holdes sammen med Stavnsbåndet (=Grundejerforeningen med de ulige numre).


Praktiske bemærkninger: